Prezentare

    Federaţia este o organizaţie sindicală de tip federativ a poliţiştilor din România, constituită exclusiv prin voinţa membrilor săi, pe criteriul profesiunii.
     Federaţia este independentă faţă de partidele politice, de organele de stat ale puterii, administraţiei, justiţiei, de alte formaţiuni ale sistemului instituţional politic precum şi de orice alte structuri ale Guvernului României.
     A luat fiinţă în luna martie 2010,din necesitatea creării unei structuri sindicale de tip federativ, când reprezentanţii unor sindicate din poliţie au decis să-şi unească eforturile, punând astfel bazele federaţiei, care doreşte să promoveze o mişcare sindicală modernă, coerentă şi eficientă prin dezvoltarea şi consolidarea structurilor sindicale la nivel local şi a federaţiei la nivel naţional cu capacitatea organizaţională, forţa şi credibilitatea necesară de a promova şi apăra interesele şi drepturile sociale şi profesionale ale poliţiştilor.
     Federaţia prin Sentinţa Civilă rămasă definitivă şi irevocabilă la data de 08.04.2010, a căpătat personalitate juridică şi îşi propune:

  • promovarea de acţiuni menite să apere demnitatea membrilor săi şi să crească  prestigiul poliţistului în societate;

  • susţinerea, la toate nivelele, a drepturilor şi intereselor membrilor şi apărarea acestora prin toate formele de luptă sindicală;

  • ameliorarea continuă a condiţiilor de muncă şi viaţă a membrilor săi;

  • diminuarea până la înlăturarea imixtiunii politicului în structurile poliţieneşti;

  • creşterea transparenţei în managementul resurselor umane;

  • asigurarea unui sistem de promovare şi evaluare echitabil;

  • formularea şi susţinerea de proiecte de acte normative sau modificări ale legislaţiei existente referitoare la oricare dintre drepturile şi/sau interesele legitime ale oricăruia dintre membrii săi;

  • formarea de militanţi sindicali experimentaţi care să poată reprezenta cu adevărat interesele poliţiştilor;

  • ca dialogul social să constituie un mecanism important în soluţionarea problemelor membrilor săi;

  • promovarea unor relaţii de colaborare şi solidaritate internă şi internaţională cu organizaţiile sindicale devotate aspiraţiilor democratice.

     Pentru realizarea obiectivelor sale, Federaţia a devenit membră a Alianţei Naţionale a Sindicatelor Bugetarilor „SED LEX” şi va apela la toate formele de protest conferite de lege.