Răzbunare sau intervenţii externe !!!???

ACŢIUNE DE DIVORŢ + ORDIN DE PROTECŢIE=TRECEREA ÎNTR-O FUNCŢIE INFERIOARĂ Aşa s-a întâmplat la IPJ Sibiu, când consoarta comisarului şef Draşoveanu şi-a dorit carieră, părăsind Sibiul pentru o funcţie într-un minister.

Toate bune şi la locul lor până în momentul în care socrii poliţistului au cerut în instanţă anularea donaţiei unei case, care a fost construită cu veniturile şi împrumuturile familiei Draşoveanu pe numele socrilor şi apoi donată celor doi soţi, de unde a şi fost evacuat. În acelaşi timp doamna Draşoveanu s-a hotărât să divorţeze de poliţist, nimeni altul decât şeful serviciului investigaţii criminale din IPJ Sibiu.

Probabil poliţistul văzându-se încolţit din toate părţile a fost mai slobod la gură, în anumite momente , prilej pentru partenera de viaţă de a solicita instanţei ordin de protecţie, pe care la şi obţinut cu următorul conţinut:

 Admite cererea de emitere a ordinului de protecţie formulata de reclamanta DRAŞOVEANU CORINA IONELA în contradictoriu cu pârâtul DRAŞOVEANU BOGDAN GHEORGHE. Dispune evacuarea pârâtului din imobil. Dispune reintegrarea reclamantei şi a minorei DRAŞOVEANU KARINA ALEXIA în locuinţa situată în Sibiu. Obligă pârâtul să păstreze faţă de reclamantă , faţă de minora , faţă de locuinţa situată în Sibiu , faţă de locuinţa mamei reclamantei, faţă de locul de muncă al reclamantei – Ministerul Justiţiei din Bucureşti , faţă de locul de joacă al minorei din zona Promenada Mall din Şelimbăr jud. Sibiu, faţă de Şcoala Germană unde minora este înscrisă , respectiv, o distanţa minimă de 100 metri. Interzice pârâtului de a avea orice contact cu reclamanta şi minora , inclusiv telefonic. Măsurile sunt valabile o perioadă de 6 luni de la data emiterii ordinului. Atrage atenţia pârâtului asupra dispoziţiilor art.32 din Lg.217/2003. Dispune comunicarea unui exemplar al hotărârii către IPJ Sibiu - Poliţia MUNICPIULUI SIBIU ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pentru luarea în evidenţă. Onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru pârât se va avansa din Bugetul Ministerului Justiţiei . Executorie , fără somaţie şi fără trecerea unui termen. Cu drept de apel în termen de 3 zile de la pronunţare. Dată în Camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţă publică azi, 26 noiembrie 2015.

 

Ordinul a fost modificat în apel prin Decizia1010:

Tip solutie: Admite in parte cererea

Solutia pe scurt: Admite excepţia tardivităţii declarării apelului împotriva Încheierii de şedinţă din data de 20.11.2015 şi respinge apelul formulat împotriva acestei încheieri ca tardiv formulat. Admite ca fondat apelul civil declarat de pârâtul împotriva sentinţei civile nr. 6512/26.11.2015 pronunţată de Judecătoria Sibiu, pe care o schimbă în parte în sensul că: Respinge cererea reclamantei de instituire a ordinului de protecţie cu privire la: - evacuarea pârâtului din imobilul - reintegrarea reclamantei şi a minorei în locuinţa - obligaţia pârâtului de a păstra faţă de minora , faţă de locul de joacă al minorei din zona Promenada Mall din Şelimbăr jud. Sibiu, faţă de Şcoala Germană unde minora este înscrisă, ; - interdicţia pârâtului de a avea orice contact cu minora, inclusiv telefonic. Păstrează restul dispoziţiilor sentinţei atacate. Fără cheltuieli de judecată în apel. Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 11.12.2015.

Document: Hotarâre  1010/2015  11.12.2015

 

Pentru mai multe amănunte facem trimitere la unele articole de presă, pe care le anexăm.

Ţinem să precizăm că poliţistul Draşoveanu nu este cunoscut de colegi ca un personaj violent, dimpotrivă este cunoscut ca un om echilibrat şi un foarte bun profesionist, fiind apreciat cu calificative maxime, iar prin adresa nr. 37383 din 18.12.2015 înaintată la IGPR, alături de alţi poliţişti la nr. crt. 2 este propus  pentru acordarea majorării salariale de 50% din salariul funcţiei de bază.

Ei domnilor poliţişti, dacă avem în vedere că ordinul de protecţie a fost comunicat de judecătorie şi la IPJ Sibiu la finele lunii noiembrie iar în decembrie poliţistul este propus pentru acordarea majorării salariale de 50% din salariul funcţiei de bază, ce s-o fi întâmplat între timp de şeful IPJ Sibiu s-a aprins şi la aruncat în cercetare prealabilă.

La data de 22.03.2016, i-a fost adus la cunoştinţa poliţistului Raportul de cercetare prealabilă privind abaterile comise.

La Consiliul de disciplină, finalizat prin încheierea de şedinţă din data de 13.04.2016,  au concluzionat faptul că, o condiţie esenţială a existenţei abaterii prevăzute expres de textul de lege, constă în faptul că, pentru a exista, trebuie ca fapta cercetată să aducă atingere onoarei, probităţii profesionale a poliţistului sau prestigiului instituţiei, deci existenţa unei valori lezate şi totodată existenţa unui raport de cauzalitate între fapta săvârşită şi urmarea produsă, pe baza unei vinovăţii stabilite şi probate, ori în această speţă se spune că raporturile de familie sunt grav afectate şi nu funcţionează pe principiile familiei, în fapt raporturile de familie fiind întrerupte, existând în acest sens pe rolul instanţelor un proces de divorţ. Comportamentul corespunzător trebuie să se manifeste şi în familie, faţă de toţi membrii familiei, nefiind contestate raporturile poliţistului cu fica sa care sunt de iubire părintească şi ocrotire desăvârşită, aspect confirmat şi de instanţele de judecată.

Consiliul şi-a finalizat activitatea, stabilind vinovăţia poliţistului şi cu majoritate de voturi a propus aplicarea sancţiunii disciplinare de „mustrare scrisă”. Însă şeful de inspectorat în persoana comisarului şef Ivancea, apreciind gravitatea faptei comise a dispus aplicarea sancţiunii disciplinare de „trecere în funcţia de ofiţer specialist I”.

Astfel că prin Adresa nr. 218020 din 25.04.2016(pe care o prezentăm alăturat) i-a adus la cunoştinţa poliţistului că urmare a comiterii abaterii disciplinare de „comportare necorespunzătoare, în serviciu, familie sau în societate, care aducere atingere onoarei, probităţii profesionale a poliţistului sau prestigiului instituţiei” a fost sancţionat disciplinar cu „trecerea într-o funcţie inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional deţinut”, respectiv „trecerea în funcţia de ofiţer specialist I”.

Domnilor poliţişti, după cum lesne se poate observa inspectorul şef în aplicarea sancţiunii disciplinare se raportează la conţinutul ordinului de protecţie în sensul că poiliţistul a avut un comportament în contradicţie cu normele de etică şi deontologie a poliţistului, pe fondul unor stări tensionate existente în cadrul familiei în luna noiembrie 2015, aspecte relevate în cadrul IPJ Sibiu şi în spaţiul public.

În asemenea situaţie unde o fi văzut inspectorul şef o altfel de stare, decât tensionată.

Noi îi reţinem atenţia comisarului şef Ivancea că la aplicarea sancţiunii disciplinare nu a ţinut, nici pe departe cont de concluziile Consiliului de disciplină şi nici de:

-         activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute anterior de către poliţist;

-         împrejurările în care aşa-zisa abatere disciplinară a fost comisă;

-         cauzele, gravitatea şi chiar consecinţele acesteia;

-         gradul de vinovăţie a poliţistului.

De asemenea considerăm că în aplicarea sancţiunii disciplinare inspectorul şef nu a respectat un principiu elementar şi anume pe cel al proporţionalităţii, adică nu a asigurat un raport corect între gravitatea abaterii disciplinare şi mai ales circumstanţele săvârşirii acesteia.

Apreciem că sancţiunea aplicată este prea dură, numai dacă avem în vedere faptul că este penultima sancţiune disciplinară ce se poate aplica poliţiştilor, ultima fiind DESTITUIREA DIN POLIŢIE.

Ori în această speţă, aşa cum rezultă şi din actul administrativ de sancţionare a poliţistului, totul se raportează la ordinul de protecţie obţinut în instanţă de către soţie.

Mai este o speţă asemănătoare, privind protagoniştii, când consoarta unui poliţist cu funcţie de conducere, într-o acţiune de divorţ a cerut şi a obţinut ordin de protecţie, însă managerul a dat dovadă de discernământ în tot ce a intreprins.

          Vom reveni în scurt timp și cu alte informații.

 

          Biroul Operativ SED LEX