Evoluția pensiilor militarilor și polițiștilor

Ce am avut, "Legea nr.223", și ce ne-a mai rămas din toată munca noastră.

În anul 2015, la inițiativa conducerii M.A.I., cu sprijinul Federației Polițiștilor Sed Lex și al sindicatelor din domeniul de apărare, a fost adoptată o nouă lege a pensiilor, Legea nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat, care a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

Întrucât conform acestei legi, la stabilirea/recalcularea sau revizuirea pensiilor cuantumul acestora ar fi depășit cu mult peste 100% din baza de calcul, legea a fost modificată prin OUG nr.57 din 9 decembrie 2015. 
Conform legii modificate vârsta standard de pensionare este de 60 ani. 
Au dreptul la pensie de serviciu pentru limită de vârstă cei care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 
- au împlinit vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă; 
- au o vechime efectivă de cel puțin 25 de ani, din care cel puțin 15 ani vechime în serviciu. 
Polițiștii care la data încetării raporturilor de serviciu au cel puțin 25 de ani vechime, din care cel puțin 15 ani ca polițist, au dreptul la pensie de serviciu pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare cu cel mult 13 ani, vârstă de pensionare ce nu poate fi mai mică de 45 de ani. 
Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media salariilor lunare brute realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, alese de polițist din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie. 
Cuantumul pensiei de serviciu se determină în procente din baza de calcul, astfel: 
- 65% pentru polițiștii cu cel puțin 25 ani vechime cumulate; 
- pentru fiecare an care depășește vechimea de 25 de ani, la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul 
- Polițiștii care au contribuit la pensia suplimentară, beneficiază de un spor la pensie de: 
- 3% pentru o vechime a contribuţiei între 5-15 ani; 
- 6% pentru o vechime a contribuţiei între 15-25 ani; 
- 9% pentru o vechime a contribuţiei peste 25 de ani. 
Pensia stabilită, recalculată şi actualizată în condiţiile acestei legi nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul. 
La cuantumul pensiei astfel stabilit se adaugă sporul de 10%, 15% și, respectiv, 20% pentru pensionarii militari decorați cu ordinul/semnul onorific clasele a III-a, a II-a și I. 
Exemplificăm cuantumul pensiei stabilit conform prevederilor acestui act normativ, cu modificările și completările ulterioare, ale unor categorii de personal din Aparatul Central al M.A.I. astfel: 
- Director de direcție generală = 15800 
- Director de direcție = 13140 
- Șef de serviciu = 11200 
- Ofițer specialist = 5400 
- Agent = 4100

Vă prezentăm cuantumul pensiilor calculate, în exemplele noastre anterioare , conform Decretului 214/1977 și Legilor nr.164/2001 și 179/2004 , recalculate după prevederile Legii nr. 223/2015 după cum urmează: 
a)Polițiști pensionați conf. Decretului nr.214/1977 au cuantumul pensiilor recalculate după L.223 astfel: 
- Director de direcție pensionat în anul 1990=3816 lei

-Șef de serviciu pensionat în anul 1990=3057 lei

-Ofițer specialist pensionat în anul 1989=2197 lei

-Plutonier-adjutant pensionat în anul 1993=2283 lei

b)Polițiști pensionați conf. Legilor nr.164/2001 și 179/2004 cuantumul pensiilor recalculate după L.223/2015 este astfel: 
-Șef de direcție, pensionat în anul 2005=12800 lei 

-Șef de serviciu, pensionat în anul 2005=9973 lei

-Ofițer specialist, pensionat în anul 2005=4253 lei 

-Agent 1 pensionat în anul 2005 = 3914 lei

Conform acestei legi cuantumul pensiilor militare de stat trebuia să se indexeze anual după cum urmează: 
- cu 100% din rata medie anuală a inflației; 
- cu 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat. 
Cuantumul pensiilor militare de stat trebuia să se actualizeze ori de câte ori se majorează: 
- salariul gradului profesional; 
-  și salariul de funcție. 
Numai că după cum bine se cunoaște Guvernul a adoptat OUG nr.59/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, care a intrat în vigoare de la 07 august 2017. 
Ei bine această oug a modificat și Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat astfel: 
- cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează, din oficiu, în fiecare an, numai cu rata medie anuală a inflației. 
-  Cuantumul pensiilor nu se mai actualizează ori de câte ori se majorează salariul gradului profesional și cel de funcție. 
- La stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei." 
Menționăm că aceste modificări la Legea nr.223 s-au aplicat de la data de 15 septembrie 2017.

Ordonanța de urgență nr. 59/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu 
Text publicat în M.Of. al României. 
În vigoare de la 07 august 2017

Art. VII. - 
Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 
1. La articolul 3, după litera k) se introduc două noi litere, literele l) și m), cu următorul cuprins: 
l) solda/salariu lunar net - solda/salariul lunar brut prevăzută/prevăzut la art. 28 alin. (1) din care se deduce contribuția individuală la bugetul de stat, contribuția individuală la bugetul asigurărilor sociale de sănătate și impozitul pe venit, potrivit legislației în vigoare; 
m) pensia netă - pensia militară de stat stabilită în cuantum brut din care se deduce impozitul pe venit, potrivit legislației în vigoare. 
2. Articolul 59 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 59. - 

Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea și comunicat de Institutul Național de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă un cuantum al pensiei mai mic, se păstrează cuantumul pensiei aflat în plată." 
3. Articolul 60 se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 60. - 

La stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei."

Art. VIII. - 

Cererile de pensionare înregistrate și nesoluționate până la data de 15 septembrie 2017 se soluționează conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de pensii și asigurări sociale. 

Art. IX. -