Despre pensi

IARTĂ – I DOAMNE, CĂ NU ȘTIU CE FAC!

Ne aducem aminte cum în procesul  de adoptare a Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, politicienii se întreceau în elogii, apreciau că este o lege a recunoașterii riscurilor, sacrificiilor pe care le fac militarii, o reparare a nedreptăților făcute militarilor.

Ba mai mult un deputat PNL , al cărui partid nu era la guvernare spunea că „ Prin această măsură, statul român își arată preocuparea față de soarta urmașilor acelor cadre militare care au dat dovadă de loialitate față de misiunea pe care și – au ales – o, față de țară, dar care au sfârșit tragic, pierzându – și viața în timpul serviciului sau a unor misiuni și operații în afara țării”.

Dacă în procesul de adoptare a L. 223 se întreceau în elogii la adresa militarilor și polițiștilor, uite că acum și-au schimbat opinia, spunând că sunt pensii special și trebuie să dispară.

Vă dați seama cum acești impostori au uitat, într-un timp atât de scurt, de riscurile și sacrificiile pe care le au militarii și polițiștii, precum și de interdicțiile pe care le au, ca să nu mai spunem că polițiștii nu sunt beneficiari de pensii speciale, ci de pensii de serviciu.

Acești indivizi, cu siguranță confundă pensile polițiștilor și militarilor cu ale deputaților, senatorilor, primarilor, viceprimarilor și ale altor categorii socio-profesionale care întradevăr sunt pensii speciale.

De fapt militarii și polițiștii le stau în gât politicienilor din tot spectrul politic. Când ni s-au aplicat prevederile L. 362 și pensile se stabileau după principiul contributivității spuneau că este incorect ca pensile militarilor și polițiștilor să fie calculate după contributivitate și plătite din bugetul de asigurări sociale și că ar trebui plătite din bugetul de stat.

Îmbuibații acestei țări trebuie să știe că dintotdeauna, militarii, nu numai de la noi ci din lumea întreagă,  au fost și sunt beneficiari ai pensiilor de serviciu iar statele iau recompensat pentru activitatea depusă, din bugetele de stat, nu din bugetele de asigurări sociale.

Invităm oamenii politici, inclusiv pe atotștiutorul Băsescu care vis-à-vis de pensile militarilor a avut cel puțin o ieșire necontrolată, să se mai documenteze și ei, între două afaceri personale, pe la statele membre NATO din UE să vadă și ei care sunt condițiile de pensionare, cum se stabilesc pensile structurilor de apărare, ordine publică și siguranță națională și dacă fac parte din sistemele publice de pensii.

Noi ne-am documentat și în primul rând le putem spune că în aceste state militarii și magistrații sunt singurele  categorii profesionale care beneficiază de pensii speciale, plătite din bugetele de stat. Ori în România politicienii au creat un sistem special, în care s-au autointrodus, care creează diferențe și inechități între oameni, pentru că să fim serioși cetățenii de rând nu ar avea nimic cu pensile militarilor și polițiștilor din România.

În al doilea rând le prezentăm câteva condiții de pensionare:

- Ofițerii inferiori – se pot pensiona la vârsta de 50 de ani, pe alocuri și la 45 de ani, cu o vechime în sistem de cel puțin 15 ani;

- Ofițeri superiori – se pot pensiona la vârsta de 52-56 de ani, cu o vechime în sistem de cel puțin 20 ani;

- Generalii – se pot pensiona la vârsta de 57-65 de ani, cu o vechime în sistem de 25-45 de ani.

La stabilirea pensiei se pleacă de la un cuantum de 75%-80% din ultima soldă brută sau din media soldelor brute din ultimele 6 luni de activitate, la care se mai adaugă unele bonusuri.

Domnii politicieni de la noi trebuie să știe că la stabilirea pensiei la noi se plecă de la un cuantum de 65% din media soldelor/salariilor brute realizate în 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate ca militar sau polițist.

Și mai este ceva s-au întrebat acești potentați ai zilelor noastre, care este brutul la polițiștii din România și care este brutul la polițiștii din statele UE, care este dotarea și care sunt  condițiile de muncă ale acestora față de noi?. 

Totuși le reamintim potentaților acestei țări că prin decizia nr. 20/2000 Curtea Constituțională a reținut că instituirea pensiei de serviciu pentru cadrele militare (polițiști) şi pentru magistraţi nu reprezintă un privilegiu, ci este justificată în mod obiectiv, ea constituind o compensaţie parţială a inconvenientelor ce rezultă din rigoarea statutelor speciale cărora trebuie să li se supună militarii şi magistraţii.Astfel, aceste statute speciale stabilite de Parlament prin legi sunt mult mai severe, mai restrictive, impunând militarilor şi magistraţilor obligaţii şi interdicţii pe care celelalte categorii de asiguraţi nu le au. Într-adevăr acestora le sunt interzise activităţi ce le-ar putea aduce venituri suplimentare, care să le asigure posibilitatea efectivă de a-şi crea o situaţie materială de natura să le ofere după pensionare menţinerea unui nivel de viaţa cat mai apropiat de cel avut în timpul activităţii. 

De asemenea, Curtea Supremă de Justiție, argumentând necesitatea instituirii pensiei de serviciu pentru magistrați, invocă și faptul că "în statele europene cu un anumit grad de dezvoltare, inclusiv România, dreptul la pensie de serviciu îl au toate forțele de apărare a ordinii publice - armata, poliția și serviciile speciale", care, prin activitatea lor, "își asumă un risc întru apărarea ordinii de drept, asigurând liniștea în societate".

Le mai spunem noi că nu politicienii constituie coloana vertebrală a unui stat, oricare ar fi el, ci structurile de apărare, ordine publică și siguranță națională și magistrații. Asta s-a văzut și în al doile război mondial când marii politicieni din România nu și-au mai asumat conducerea țării iar un militar a fost nevoit să-și asume acest lucru.Ce să facem, pentru că astăzi generali și chestorii sunt acaparați politic. Mai are cineva avengura generalului și în general a militarului de altă dată? Desigur nu, ne lăsăm călcați în picioare de niște neaveniți.

Acești neaveniți vin acum cu “N” variante pentru impozitarea progresivă a pensiilor speciale peste 2000 lei, ba din creșterile  cu din 500 în 500 de lei sau din creșterile de 1000 în 1000 de lei cu diferite procente de impozitare, ba numai pensile care depășesc 10 000 de lei.

Chiar o fi constituțional?

Decamdată spunem numai atât – IARTĂ-I DOAMNE CĂ NU ȘTIU CE FAC!