Modificări ordin transport

Nu ştim de ce îşi asumă un anumit sindicat una/alta, crezând până la urmă că el a pus coada la prună, când aspectele privind decontarea cheltuielilor de transport au stat în atenţia tuturor organizaţiilor sindicale reprezentative.

Prelungire Acord MAI

Ministerul Afacerilor Interne alături de federaţiile sindicale reprezentative au hotărât prelungirea cu un an a prevederilor Acordului colectiv privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut special-poliţişti.

Amendamente impozitare pensii

Către

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru muncă şi protecţie socială

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

Grupul parlamentar al PSD

Manage-management=probleme

PROMOVĂRILE ILEGALE, AFECTEAZĂ GRAV LIBERTATEA De mai multe ori am reţinut atenţia managerilor, ca promovările de orice natură să fie făcute cu transparenţă, cu respectarea reglementărilor în vigoare şi nu pe întuneric.

Solicitare modificare Statut

Domnului GABRIEL OPREA Viceprim – ministru pentru securitate naţională, Ministrul Afacerilor Interne Având în vedere, cel puţin intenţiile Guvernului României, că de la 01.01.2016 ne vom bucura de o nouă lege de salarizare şi să sperăm că parlamentării vor da dovadă de sârg şi înţelepciune pentru a beneficia şi de o nouă lege de pensionare, iar ambele să aibă menirea de a compensa condiţiile speciale, incompatibităţile, interdicţiile

Legea pensiilor militare de stat

Pentru o corectă informare a colegilor noştri, vă prezentăm varianta finală a Legii pensiilor militare de stat adoptată de către Guvern şi înaintată către Parlamentul României.

Biroul Operativ SED LEX

Admitere MAI 2015

Ministerul Afacerilor Interne a elaborat documentarul privind admiterea în instituţiile proprii de învăţământ, care cuprinde şi locurile scoase la concurs, document ataşat mai jos.

Preşedinte Sed Lex

Florin VÎLNEI

Execuţie în stil........democratic

HALAL MULŢUMIRE! În legătură cu evenimentul de la arestul Poliţiei Capitalei, cel puţin, poliţiştii trebuie să fie corect informaţi cu privire la faptul că din conducerea acestei unităţi, nu cms.şef Lupu Nelu avea în coordonare această structură, dar în stilul nostru caracteristic, trebuie să terfelim imaginea unui poliţist care se află la sfârşit de carieră, după 30 şi de ani „prăşiţi” prin ograda poliţiei.

Hotărâri Consiliul Național Alianța Bugetarilor SED LEX

Consiliul Unional al Alianţei Naţionale a Sindicatelor Bugetarilor SED LEX, format din reprezentanții:

Adresă Ministru Gabriel Oprea - proiect lege salarizare

Domnului GABRIEL OPREA Viceprim – ministru pentru securitate naţională Ministrul Afacerilor Interne Având în vedere că datorită haosului creat în salarizarea bugetarilor, la nivelul Guvernului României se doreşte o nouă lege de salarizare unitară a personalului bugetar şi ţinând cont de calitatea dumneavoastră de Viceprim-ministru pentru securitate naţională, vă adresăm rugămintea ca în grupul de lucru ce se va const

Pagini