Bilanţul Ministerului Afacerilor Interne

Astăzi 23.03.2015 la sediul M.A.I. a avut loc în sistem videoconferinţă, evaluarea activităţii M.A.I. pe anul 2014. La această activitate din partea M.A.I. au participat secretarii şi subsecretarii de stat, secretarul general cu adjuncţii acestuia, şefii de arme cu adjuncţii acestora şi şefii structurilor Aparatului Central, iar în teritoriu prefecţii, subprefecţii şi şefii tuturor structurilor teritoriale ale ministerului.

Pregătirea poliţiştilor locali

ORDIN nr.9 din 4 februarie 2015 privind formarea iniţială, în anul 2015, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în

Informare ordin transport

În ziua de 19.03.2015 la sediul M.A.I. a avut loc şedinţa Comisiei de Dialog Social unde s-au purtat discuţii pe modificările şi completările Ordinului ministrului nr.51/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă.

O NOUĂ MODALITATE DE ADMITERE PRIN METODA „LA ALEGERE”?

În anul 2007 a fost scrisă şi adoptată o nouă Hotărâre de Guvern care poartă nr.294 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” la al cărui art.20 se prevede:“Art.20(1) Pentru motivarea profesionala a agentilor de politie/subofiterilor cu rezultate profesionale foarte bune se instituie modalitatea admiterii in Academie la ciclul studiilor universitare de licenta prin metoda "la alegere", in conformitate cu criteriile de selectie stabilite de MAI si pe baza metodol

Conferinţa Naţională SED LEX

Pe data de 14.03.2014 la sediul Poliţiei Române din Şoseaua Ştefan cel Mare nr. 13-15, a fost convocată Conferinţa Naţională a Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Poliţie SED LEX, unde au participat liderii organizaţiilor sindicale teritoriale şi delegaţi ai membrior de sindicat.

Din partea instituţiei au participat:

Sporul de antena câștigat în instanță la I.P.J. GJ

După ani de zile de interpretări și contre privind acordarea sporului pentru expunere la radiaţii electromagnetice de radiofrecvenţă în cuantum de 10%, Sindicatul Sed Lex Gorj a câștigat pentru membrii de sindicat-polițiști acest drept în instanță, conform Hotărârii nr.

CLARIFICĂRI actiuni drepturi salariale

Pentru că s-a creat în rândul poliţiştilor o anumită neâncredere în tot ce li se spune de unii sau alţii, dorim să fim destul de clari şi concişi în legătură cu câştigurile salariale obţinute de profesori în instanţă.

Informare porsonalul contractual

Personalul contractual din cadrul MAI să se adreseze în scris ordonatorilor de credite pentru a pune DE URGENŢĂ în aplicare prevederile H.G. nr. 1091/2014, prin modificarea contractelor individuale de muncă prin acte adiţionale, pentru încadrarea corectă a salariului minim brut pe economie de 975 de lei lunar la un program de lucru de 168,667 de ore în medie/lună.

Ministerul recunoaște dreptul polițiștilor la un alt job

Potrivit prevederilor art 96 alin (1) din Legea nr 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţ

Modificare ordin MAI

După cum se ştie în noiembrie 2014 a fost adoptat Ordinul nr. 170 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul resurselor umane in Ministerul Afacerilor Interne. Actele normative modificate au fost Ordinul ministrului nr.665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ghidul carierei poliţiştilor.

Pagini