Statutul polițistului !!!???

Toți miniștrii de interne, încă de la instalarea la conducerea ministerului, au promis şi s-au angajat să soluţioneze o serie de probleme din sfera poliţiei, printre care putem aminti:

·         elaborarea unui nou statut, care să cuprindă și cariera polițistului, la acest moment prioritate ZERO;

Sedinta MAI

În data de 26 mai, preşedintele Federaţiei Poliţiştilor SED LEX dl. Florin Vîlnei, a participat la o întâlnire de lucru cu conducerea M.A.I., prezidată de către domnul ministru Petre Tobă.

Probleme desprinse în urma discuţiilor:

Ø  deficitul de personal la acest moment este de aproximativ 15.000 de indicatori;

Strategia funcției publice 2016-2020

Atașăm proiectul Strategiei privind dezvoltarea funcției publice 2016-2020, document supus dezbaterii publice în cadrul întâlnirii de joi, 26 mai 2016, ce va avea loc la sediul Ministerului Dezvoltării și Administrației Publice, începând cu orele 14.00.

 

Președinte Sed Lex

Florin VÎLNEI

Discutii M.Muncii privind noua Lege de salarizare

În data de 17 mai 2016, la sediul Ministerului muncii au avut loc discuţii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, alături de ministrul Dragoş Pîslaru şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale din domeniul bugetar.

Vă prezentăm proiectul O.U.G. si comunicatul Alianţei Sed Lex

Preşedinte Sed Lex Florin VÎLNEI 

Întâlnire cu ministrul muncii........

Ieri 11.05.2016 ora 15,00, preşedintele Federaţiei Poliţiştilor SED LEX  dl. Florin VÎLNEI, a participat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la negocierea proiectului de act normativ, pentru că nu se ştie ce va fi, lege, O.U.G., H.G., privind salarizarea unitară a bugetarilor.

Bine de stiut

Ori de câte ori sunteţi puşi în situaţia să semnaţi un document în cadrul unităţii din care faceţi parte, studiați-l cu mare atenţie, pentru că altfel vă veţi trezi cu surprize.

Ne semnalează un poliţist că s-a mutat în cadrul aceleiaşi unităţi la o altă formaţiune, cineva îmbârligându-l că pentru o perioadă scurtă de timp va ocupa o funcţie mai mică, iar ulterior va fi numit pe o funcţie similară celei după care s-a mutat.

Propuneri de modificare a Statutului poliţistului

Ministerul Afacerilor Interne a elaborat un proiect de O.U.G. privind anumite modificări ale statutului, ca urmare a constatării de către C.C.R. ca neconstituţionale a unor articole din statut.

Ataşăm proiectul de O.U.G., cu rugămintea de a înainta propuneri până la data de 10.05.2016 pe următoarele date de contact: vilneiflorin@yahoo.com; alinata@sedlex.ro; 031.817.65.39.

Informare promovare agenţi

Agenţi de poliţie care au fost declaraţi admişi la concursul organizat în vederea trecerii în corpul ofiţerilor, ne întreabă despre data la care se vor emite actele administrative în acest sens.

Vă informăm că s-a luat hotărârea ca ordinele pentru trecerea în corpul ofiţerilor a agentilor de politie, care au fost declarati ADMIŞI la concurs, să fie emise la aceeaşi dată pentru toţi.

Sarbatori pascale fericite

Fie ca lumina şi căldura Paştelui să ne încălzeasca sufletele, să ne lumineze minţile, să ne deschidă inimile spre iubire, credinţa şi iertare. Să fim mai buni, să ne bucurăm din plin de frumuseţea tuturor lucrurilor care ne înconjoară şi să dăruim iubire celor dragi. Paşte Fericit!

Sa fim mai precauti

După cum se ştie Legea nr.223 privind pensiile militare de stat, datorită lipsei de profesionalism a specialiştilor din sistem implicaţi în elaborarea acesteia, a fost modificată în decembrie 2015 prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57, care a intrat în procedură legislativă  de aprobare la data de 11.12.2015 când a fost publicată în Monitorul Oficial al României şi sesizat Senatul României.

Pagini