Solicitare întrevedere MAI

Domnule Gabriel Oprea, Viceprim-ministru pentru securitate națională, Ministrul Afacerilor Inerne Federația Națională a Sindicatelor din Poliție SED LEX, reprezentată legal prin Președinte Vîlnei Florin – Ilie, reprezentativă la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, ce are în componență 29 de sindicate teritoriale, vă prezintă următoarele:

Manager sau dictator?

Pentru a respecta drepturile poliţiştilor, unii şefi de inspectorate consideră că aceştia trebuie să facă neapărat parte dintr-un sindicat şi nu din oricare sindicat, ci din unul reprezentativ.

Fals, domnule MANAGER cu o gândire atât de îngustă (comisar şef de poliţie Popa Ion), pentru că în conformitate cu prevederile legale nici-un poliţist nu poate fi constrâns să facă sau să nu facă parte, să se retragă sau să nu se retragă dintr-o organizaţie sindicală.

MAI demarează negocierile Contractului colectiv de muncă

Federaţia Poliţiştilor SED LEX, reprezentativă la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, a fost informată prin adresa nr. 184263 din 18.11.2014, că domnul Gabriel Oprea, viceprim-ministru pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne, a fost de acord cu demararea negocierilor în vederea încheierii unui nou Contract colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi din Ministerul Afacerilor Interne.

Preşedinte

Ordin MAI modificat

 

A fost emis Ordinul nr. 163/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 298/2011 privind procedura şi cazurile de modificare şi/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale poliţiştilor, ordin ce a intra in vigoare la data de 12.11.2014.

Poliţiştii care solicită mutarea la cerere în alte unităţi, rapoartele le vor depune la unităţile în care doresc să se mute.

Răzbunare=Prostie

Mai anii trecuţi l-am cunoscut pe comisarul şef de poliţie dr. Popa Florin la conducerea subunităţii de poliţie din mun. Târgu Secuiesc. La prima vedere am rămas profund impresionaţi de ordinea şi curăţenia din subunitate şi până la urmă de condiţiile create pentru poliţişti.  

TOTUŞI, CARE ESTE ROLUL DIRECŢIEI DE CONTOL INTERN DIN I.G.P.R.?

Dacă accesăm site-ul Poliţiei Române la secţiunea Unităţi Centrale vom găsi şi Direcţia Control Intern, zicesă ca unitate operativă centrală a Poliţiei Române care se prezintă şi are atribuţii după cum urmează:

“Direcţia Control Intern este unitatea operativă centrală a Poliţiei Române, fără personalitate juridică, cu competenţă materială şi teritorială generală în executarea controalelor şi verificărilor la unităţile Poliţiei Române.

Drama POLITIEI ROMANE

Afirmăm, fără teama de a greşi, că drama poliţiei române a început imediat după bulibăşala din decembrie 1989 când acei manipulatori de la TVR, ulterior conducători de stat, pentru că au “ros” comunismul din interior, au început să recomande pentru încadrarea în poliţie, fără cele mai elementare verificări, fără concurs şi fără o minimă pregătire pe aşa zişii revoluţionari şi nu numai.Unii când au primit primul salariu întrebau de statele de plată speciale, pentru că remuneraţia primită nu era îndestulătoare, probabil că anterior au văzut une

Sporul de 25% pentru agenti revine, dar cum???

Vă informăm că sporul de 25% pentru studii superioare îl vor primi agenţii de poliţie care l-au avut în plată pe luna decembrie 2009.

Agenţii de poliţie care au fost mutaţi, ca urmare a reorganizărilor, pe alte funcţii la alte structuri sau compartimente şi au pierdut acest spor, vor fi repuşi în drepturi în situaţia în care funcţiile pe care le ocupă în prezent se circumscriu domeniului de studii absolvite.

Bani de haine

Din ultimele discuții purtate cu factorii de conducere ai M.A.I., am fost informați că au fost efectuate demersurile ce se impun pentru ca în luna octombrie a.c., după achitarea drepturilor salariale, să fie achitată suma de bani din drepturile de echipament aferentă lunilor ianuarie-februarie-martie 2014.

Biroul Operativ Sed Lex

 

Comisia de dialog social a MAI doar o formalitate?

Azi 29.09.2014 incepand cu orele 10.00, Biroul Operativ al Federatiei Politistilor SED LEX condus de Presedinte Florin Vilnei, a participat la sediul MAI,unde a avut loc sedinta comisiei de dialog social, avand ca ordine de zi modificarea Statutului politistului, conform deciziei Curtii Constitutionale si ordonanta privind regimul circulatiei pe drumurile publice.
Proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 360/2002, conform propunerilor formulate de catre reprezentantii MAI, contine prevederi ce incalca legea si Constitutia Romaniei.

Pagini